Sandvig Skanse 28/4-07

 Efter at have fået afslag  fra skov og naturstyrelsen på at at holde forårsmanvøre på Salomoms kapel (SNS beklagede sig i øvrigt dagen efter i avisen over, at der ikke kom nogen til deres arrengement på Salomons kapel til oprydtning og skovning... hvis nu de havde slået vores arrangement og deres sammen så...)

Vi mødte op på Sandvig Skanse, en stormende lørdag forårsefermiddag, det var koldt og ræligt.

Fru Madsen Havde lavet en skude forlorenpilskadde (det styrkede)

Vi stille op og gjorde klar, så kl. 14,00 rungede det første skud.

Skydningen blev besværliggjort at kraftig vind, krudtet blæste af fængpanden, så vi stod næsten med rø... i i vinden for at holde lidt på det. Lene som prøvede at filme/fotografere sceancen havde problemer.

Da vi havde skudt et par skud, kom områdets krakiler og forlangte at vi skulle stoppe strax, da hans hund gik amok, og han ville kontakte politiet, Vi beklagede og blev nødt til at skyde de ladte kanoner af + nogle flere.

Efter skydning, obligatorisk kaffedrikning (vores tandlage kom med lækker æblekage) pakkede vi sammen rystede hænder, og kørte hjem.

endnu en go' dag.